• HOME »
  • 分電盤(産業用・住宅用)(B)

統計

分電盤(産業用・住宅用)(B)

年度別

年度分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年度
比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年度
比(%)
2004(H16)437,27960,560136.72,586,30729,929119.390,489
2005(H17)430,13460,21299.42,772,75432,817109.693,029
2006(H18)480,70268,553113.92,775,12833,019100.6101,572
2007(H19)452,46666,28096.72,671,15132,01797.098,297
2008(H20)438,27660,81491.82,431,15729,76393.090,577
2009(H21)502,83954,46489.61,999,33025,62186.180,085
2010(H22)518,29352,88197.11,884,60825,964101.378,845
2011(H23)530,69059,076111.71,767,14925,37597.784,451
2012(H24)478,80466,512112.61,802,64326,704105.293,216
2013(H25)490,41574,857112.51,982,90230,301113.5105,158
2014(H26)485,50376,912102.71,892,26728,57594.3105,487
2015(H27)463,68173,83796.01,999,89729,615103.6103,452
2016(H28)434,24473,51599.62,036,99329,795100.6103,310
2017(H29)420,66869,43194.42,018,04829,02897.498,459
2018(H30)419,47170,195101.12,112,32329,797102.699,992
2019(R01)462,85277,057109.82,145,47330,672102.9107,729
2020(R02)388,78269,18989.82,213,27231,276102.0100,465
2021(R03)368,14469,592100.62,441,39234,700110.9104,292
2022(R04)357,22871,681103.02,527,99438,432110.8110,113
2023(R05)353,09775,038104.72,412,48542,328110.1117,366

2024年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2023年4月25,399 6,090 112.4 231,534 4,099 104.4 10,189 
2023年5月       
2023年6月       
2023年7月       
2023年8月       
2023年9月       
2023年10月       
2023年11月       
2023年12月       
2024年1月       
2024年2月       
2024年3月       
2023年度累計25,399 6,090 231,534 4,099  10,189 

2023年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2023年4月27,053 5,417 107.1 241,249 3,925 125.4 9,342 
2023年5月25,719 5,047 116.9 186,728 3,127 101.0 8,174 
2023年6月30,952 6,508 117.4 216,312 3,521 114.4 10,029 
2023年7月29,309 5,990 111.4 207,128 3,393 115.4 9,383 
2023年8月28,207 6,250 119.2 201,993 3,353 115.0 9,603 
2023年9月28,096 6,064 98.1 193,352 3,310 95.0 9,374 
2023年10月31,493 6,934 107.7 229,613 4,302 124.0 11,236 
2023年11月33,136 6,997 104.2 213,264 3,973 112.0 10,970 
2023年12月30,996 6,760 97.0 190,580 3,566 104.7 10,326 
2024年1月29,786 6,044 94.0 166,380 3,096 99.9 9,140 
2024年2月29,932 6,478 97.7 201,719 3,694 112.5 10,172 
2024年3月28,418 6,549 96.7 164,167 3,068 103.0 9,617 
2023年度累計353,097 75,038104.7 2,412,485 42,328 110.1 117,366 

2022年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2022年4月25,857 5,058 96.2 210,517 3,129 118.1 8,187 
2022年5月22,324 4,316 91.8 202,871 3,097 124.4 7,413 
2022年6月28,344 5,544 95.8 209,854 3,079 104.8 8,623 
2022年7月28,880 5,379 100.8 207,247 2,941 116.0 8,320 
2022年8月27,859 5,245 103.9 206,017 2,916 119.7 8,161 
2022年9月30,790 6,181 104.3 242,794 3,483 122.3 9,664 
2022年10月32,666 6,439 100.0 223,381 3,470 112.8 9,909 
2022年11月32,969 6,717 104.3 229,478 3,547 113.9 10,264 
2022年12月32,650 6,970 103.0 210,112 3,407 106.9 10,377 
2023年1月31,702 6,429 110.5 189,560 3,100 101.3 9,529 
2023年2月32,715 6,629 113.6 210,029 3,283 111.2 9,912 
2023年3月30,472 6,774 108.5 186,134 2,980 87.3 9,754 
2022年度累計357,228 71,681 103.0 2,527,994 38,432 110.8 110,113 

2021年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2021年4月29,186 5,257 97.6 182,350 2,649 104.4 7,906 
2021年5月27,483 4,701 98.1 176,667 2,490 112.1 7,191 
2021年6月30,072 5,788 101.4 206,043 2,939 113.1 8,727 
2021年7月28,509 5,335 93.3 180,972 2,535 95.2 7,870 
2021年8月27,790 5,050 100.8 179,878 2,437 113.0 7,487 
2021年9月29,660 5,924 98.8 200,190 2,848 110.4 8,772 
2021年10月33,120 6,441 102.7 218,679 3,076 111.0 9,517 
2021年11月33,589 6,437 107.7 212,129 3,113 112.7 9,550 
2021年12月35,109 6,765 109.7 228,542 3,188 114.9 9,953 
2022年1月32,747 5,817 94.7 216,436 3,060 125.8 8,877 
2022年2月31,125 5,836 96.7 203,271 2,953 111.7 8,789 
2022年3月29,754 6,241 104.2 236,235 3,412 108.7 9,653 
2021年度累計368,14469,592100.6 2,441,39234,700110.9 104,292

2020年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2020年4月31,148 5,385 95.8 181,125 2,537 98.9 7,922 
2020年5月26,890 4,790 87.0 157,024 2,221 90.8 7,011 
2020年6月32,747 5,709 94.3 180,873 2,598 103.8 8,307 
2020年7月33,625 5,717 87.2 183,931 2,662 94.6 8,379 
2020年8月30,918 5,012 83.1 157,104 2,157 103.2 7,169 
2020年9月34,265 5,996 89.9 189,778 2,579 93.9 8,575 
2020年10月36,316 6,274 94.0 193,245 2,770 98.5 9,044 
2020年11月35,294 5,975 88.3 190,124 2,761 104.3 8,736 
2020年12月32,887 6,169 88.1 196,348 2,774 105.1 8,943 
2021年1月33,001 6,140 91.1 177,059 2,433 98.9 8,573 
2021年2月31,994 6,035 88.1 180,852 2,644 112.7 8,679 
2021年3月29,697 5,987 91.0 225,809 3,140 121.0 9,127 
2020年度累計388,78269,18989.82,213,27231,276102.0100,465

2019年度月別

年月分 電 盤(B)
産業用分電盤住宅用分電盤(B)計
金額
(百万円)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
数量(台)金額
(百万円)
前年同
月比(%)
2019年4月36,0285,620122.4178,4182,565112.48,185
2019年5月35,4925,507116.8175,3612,447102.07,954
2019年6月36,6726,054111.9179,7972,504103.98,558
2019年7月41,2736,559116.2198,5222,815108.99,374
2019年8月36,8876,029105.3141,9922,09186.78,120
2019年9月38,5356,669118.3188,7992,748112.39,417
2019年10月41,3136,677103.4188,9972,811103.89,488
2019年11月41,6506,763102.4187,8242,64897.49,411
2019年12月41,3377,005112.1187,9452,640105.09,645
2020年1月40,2196,743112.2174,0282,461103.89,204
2020年2月39,3696,849102.7162,1402,34793.79,196
2020年3月34,0776,582101.6181,6502,595106.19,177
2019年度累計462,85277,057109.82,145,47330,672102.9107,729

※経済産業省生産動態統計調査に関する問合せ先:
 同省経済産業政策局調査統計部 03-3501-1643(内線2821~2822)
経済産業省ホームページ

PAGETOP